Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Zoznam prihlásených na seminár
Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky


 1. Ballo Vladimír
  Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
 2. Bráciníková Eva
  Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 3. Dudjaková Jaroslava
  Základná škola, Námestie mladosti, Žilina
 4. Frťalová Jaroslava
  SPŠ stavebná, Veľká Okružná, Žilina
 5. Hanzal Pavol
  Katedra matematiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
 6. Janckulík Jozef
  Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
 7. Jančok Dušan
  Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 8. Jurčová Ivana
  Základná škola, Námestie mladosti, Žilina
 9. Jurecová Zuzana
  Základná škola a Materská škola, Hradná, Liptovský Hrádok
 10. Kacejová Galina
  Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
 11. Kiššová Viola
  Základná škola, Námestie mladosti, Žilina
 12. Kopaničáková Viera
  Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
 13. Kosmelová Mária
  Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
 14. Kubíková Miroslava
  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
 15. Lovíšková Laura
  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
 16. Magyarová Katarína
  Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica
 17. Masaryková Slávka
  Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 18. Mozoľová Marcela
  Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica
 19. Mravcová Jana
  Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied ŽU, Žilina
 20. Rydlo Michal
  Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
 21. Sališová Katarína
  Základná škola, Bystrická cesta, Ružomberok
 22. Sklenková Vladimíra
  Základná škola a Materská škola, Hradná, Liptovský Hrádok
 23. Stehlíková Tatiana
  Katedra matematiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
 24. Studený Vladimír
  Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 25. Sýkorová Ľudmila
  Základná škola, Sučany
 26. Šlesárová Eva
  Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
 27. Štrof Miroslav
  Základná škola, Zarevúca, Ružomberok
 28. Topoľská Mária
  Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica
 29. Topoľský Ladislav
  Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica
 30. Trnovská Tatiana
  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
 31. Vlček Tomáš
  Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 32. Vojačková Lenka
  Katedra matematiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
 33. Žilinčárová Agata
  Základná škola s materskou školou, Liptovská Osada