Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Katolíckej univerzity Logo Európskeho sociálneho fondu

Fotogaléria

Matematická analýza v školskej matematike (12.-13.10.2006)
Stochastika v školskej matematike (25.-26.5.2006)
Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (11.-12.5.2006)
Matematická analýza v školskej matematike (13.-14.10.2005)
Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (26.-27.5.2005)
Stochastika v školskej matematike (12.-13.5.2005)
Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky (17.-18.2.2005)


Logo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fonduLogo Európskeho sociálneho fondu