Výskum a vývoj v oblasti didaktiky matematikyV rámci aktivity Podpora a informácie o partneroch pri príprave a realizácii nových medzinárodných projektov výskumu a vývoja v oblasti didaktiky matematiky sa uskutočnilo na Spišskej Kapitule v dňoch 9. – 11. septembra 2009 prípravné stretnutie Comenius Network projektu Network of Teacher Researcher. Predpokladáme v ňom účasť približne 20 partnerov z okolo 10 krajín a chceli by sme ho zaslať do Bruselu koncom februára 2010.

Comenius Network projekt nadväzuje na úspešný predchádzajúci Comenius multilaterálny projekt PDTR Professional Development of Teacher Researcher (www.pdtr.eu). Tento projekt mal nasledovné výstupy: 
pf.ku.sk