Kontakty na organizátorov

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Základná škola s materskou školou Liptovská Osada