Zborník príspevkov

Dostupná je elektronická forma zborníka: MATHEMATICA V. (text, PDF)