Úvod

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na 22. ročník tradičnej Česko-Poľsko-Slovenskej matematickej konferencie, ktorá sa bude konaťpriestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzityRužomberku (mapa) od stredy 3. júna do piatku 5. júna 2015.

Registrácia (spolu s uvedením názvu a abstraktu príspevku) je potrebná do 30. aprlíla 2015.

Jazyky konferencie: slovenský, český, poľský a anglický.

Rokovanie konferencie budedvoch sekciách MatematikaDidaktika matematiky. Vybrané príspevkyanglickom jazyku budú po recenzii publikovanémonografii vo vydavateľstve Verbum Ružomberok. Pri písaní príspevkov, v rozsahu najviac 8 strán, je potrebné dodržať predpísanú LaTeX šablónu. Príspevky prosíme posielať do 30. júna 2015 na martin.billich@ku.sk.

Konferenčný poplatok je 60 EUR,  v cene ktorého je zahrnutý vedecký zborník v knižnej podobe s recenzovanými príspevkamiobedy 3. a 4. júna, občerstvenie a spoločenský večerÚčastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie. Účastníci konferencie si zabezpečujú a hradia ubytovanie samostatne.

Pre viacerých účastníkov máme schválený CEEPUS projekt, tento projekt im uhradí všetky náklady počas konferencie a exkurzie (ubytovanie, stravu, konferenčný poplatok, občerstvenie, program a zborník z medzinárodnej konferencie na CD). Účastníci CEEPUS exkurzie budú mať centrálne zabezpečené ubytovanie vo Fatraparku.

Povinnosti účastníka CEEPUS exkurzie :

  1. Prihlásenie sa na exkurziu pomocou stránky www.ceepus.info
  2. Prihlásenie sa na konferenciu v časti "Registrácia"
  
Z dotácie CEEPUS mobilít im budú uhradené aj náležitosti na konferenciu. Ostatní účastníci mimo CEEPUS exkurzie platia konferenčný poplatok (obedy, občerstvenie a zborník na CD) podla pokynov.

   

Účastnícky poplatok: 60 EUR  prosíme uhradiť do 30. mája 2015  prevodom na účet: